Doelstelling Stichting

Doelstelling

Doelstelling:

De Stichting Kansen voor Suriname levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname en de Surinaamse gemeenschap op het gebied van onderwijs, sport en zorg. Zij doet dat door middel van kennisoverdracht, ondersteunen en uitvoeren van projecten, overdracht van materialen en middelen, het geven van voorlichting en het geven van zorg.

Newsflash

Laatste nieuws

 

Augustus 2017

Een delegatie van het bestuur heeft in de zomer kindertehuis Nos Kasita in Paramaribo bezocht en voor de kinderen eten, speelgoed en fruit meegenomen en uitgedeeld.

  

  


 

Fotos